CB Jilemnice-Ikonka pro Vás


Free PHP Scripts from the PHP Junkyard

Objevte znovu web

Powered by phpBB2

Parabola.cz

Hostuji na Otoman.cz

Zive.cz

Meteocentrum - vše o počasí

www.toplist.cz

google.com
     Česky      Mezinárodně    Výslovnost

     

 A  Adam          Alfa           AL-FA       

 B  Božena        Bravo          BRA-VO      

 C  Cyril         Charlie        ŠAR-LI      

 D  David         Delta          DEL-TA      

 E  Emil          Echo           É-KO        

 F  František     Foxtrott       FOX-TROT    

 G  Gustav        Golf           GOLF        

 H  Helena        Hotel          HO-TEL      

 I  Ivan          India          IN-DIA      

 J  Josef         Juliett        DŽU-LI-ÉT   

 K  Karel         Kilo           KI-LO       

 L  Ludvík        Lima           LI-MA       

 M  Marie         Mike           MA-IK       

 N  Norbert       November       NO-VÉM-BER  

 O  Otakar        Oscar          OS-KAR      

 P  Petr          Papa           PA-PA       

 Q  Quido         Quebec         KÉ-BEK      

 R  Rudolf        Romeo          RO-MIO      

 S  Svatopluk     Sierra         SI-É-RA     

 T  Tomáš         Tango          TAN-GO      

 U  Urban         Uniform        JU-NY-FORM  

 V  Václav        Victor         VIK-TAR     

 W  dvoj.vé       Whiskey        VIS-KI      

 X  Xaver         X-ray          EKS-RÉ      

 Y  Ypsilon       Yankee         JAN-KI      

 Z  Zuzana        Zulu           ZU-LU       

 Č  Čeněk        

 CH Chrudim      

 Ř  Řehoř        

 Š  Šárka        

 Ž  Žofie