CB Jilemnice-Ikonka pro Vás


Free PHP Scripts from the PHP Junkyard

Objevte znovu web

Powered by phpBB2

Parabola.cz

Hostuji na Otoman.cz

Zive.cz

Meteocentrum - vše o počasí

www.toplist.cz

google.com
 

 

AC      střídavý proud

AF      zvukový kmitočet

AGC     automatické řízení zesílení

AGN     opět, zase

ALC     automatické řízení úrovně

ALL     vše, všechno

AM      amplitudová modulace/dopoledne

ANT     anténa

AS      čekejte

AVC     automatické řízení hlasitosti

BCI     rušení rozhlasu

BFO     záznějový oscilátor

CALL    zavolání

CHEERIO nazdar, buď zdráv

CL      uzavírám stanici

CLOUDY  oblačno

CONDS   podmínky pro spojení

CQ      všeobecná výzva

CUAGN   znovu nashledanou

CW      netlumená vlna

dB      decibel

DC      stejnosměrný proud

DE      z, od

DIRECT  přímo

DR      milý, drahý

DX      dálkový

EL      prvek, element

ELBUG   elektronický klíč

EXCUS   promiň

FB      výborný

FER     pro, za

FIRST   první

FM      kmitočtová modulace/od

FONE    fonie

GA      pokračujte/dobré odpoledne

GB      buďte zdráv

GD      dobrý den

GE      dobrý večer

GL      štěstí

GLD     rád, potěšen

GM      dobré jitro

GMT     greenwichský čas

GN      dobrou noc

GND     země, uzemnit

GP      vertikální anténa

HAM     amatér vysílač

HF      vysoký kmitočet

HI      smích

HRD     slyšel, slyšeno

HT      vysoké napětí

HW?     jak?

I       já

IARU    International Amateur Radio Union

IF      kdyby, jestli

INFO    informace

INPT    příkon

IRC     mezinárodní odpovědní kupón

ITU     International Telecommunication Union

K       vysílejte, přecházím na příjem

LF      nízký kmitočet

LID     špatný operátor

LIS     koncesovaný

LOG     staniční deník

LSB     dolní postranní pásmo

LUCK    štěstí

LW      dlouhý drát/nízký

MAYDAY pomoc,tíseň

MEET    potkat, střetnout

MIKE    mikrofon

MNI     mnoho

MY      můj

NAME    jméno

NF      nízký kmitočet

NO      ne

NR      číslo/u

NW      nyní

OK      v pořádku

OM      přítel

ONLY    pouze

OP      operátor

OSC     oscilátor

OSCAR   radioamatérská družice

OUTPUT  výkon

OVERCASTzamračeno

PA      koncový stupeň

PEP     špičkový výkon

PSE     prosím

PWR     výkon

QSLN    staniční lístek nezašlu, nezasílejte staniční lístek

R       správně přijato

RF      rádiový kmitočet

RIG     zařízení

RPRT    report o poslechu

RPT     opakovat

RX      přijímač

SHF     super vysoký kmitočet

SIGS    signály, značky

SK      konec vysílaní

SKED    domluvené spojení

SOS     tísňový signál

SSB     jedno postranní pásmo

STN     stanice

SUNNY   sluneční

SURE    jistě, určitě

SW      krátká vlna

SWR     činitel stojatých vln

TEMP    teplota

TEST    pokus, zkouška

TNX     děkuji

TO      k, do, až, v

TVI     rušení televize

TX      vysílač

TRCVR   transceiver

TRX     transceiver

U       vy, ty

UFB     výborně

UHF     ultravysoký kmitočet

UNLIS   nekoncesovaný

UR      váš, tvůj

USB     horní postranní pásmo

UTC     světový čas koordinovaný

VFO     proměnný oscilátor

VHF     velmi vysoký kmitočet

VIA     přes, prostřednictvím

VY      velmi

WKD     pracoval, pracující

WTTS    watty

WX      počasí

XMTR    vysílač

XTAL    krystal

XYL     manželka

YL      přítelkyně, slečna

73      srdečný pozdrav

88      polibek

99      zmizte